Sidan under konstruktion

Om naturskyddare.se

Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Västerbotten har under sommaren 2006-2008 gjort fältbesök i skogar i Norrbotten och Västerbotten. Ett flertal skogar med höga naturvärden har hittats och dessa presenteras på dessa sidor.

Vill du veta mer om projektet kring Naturskyddare kan du ta kontakt med

Koordinator för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Urpo Taskinen

urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

0927-210 02

070-629 58 02