Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Lulep Teutjenåive

Lulep Teutjenåive

Skyddstatus: Oskyddad
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-06-13, 2007-06-14
Inventerare: Teppo Rämä, Olli Manninen


Sammanfattning

Den del av skogen som ägs av Sveaskog ingår i bolagets naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar. Övriga delar av skogen skanar skydd.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder

Bilder saknas