Startsida > Norrbotten > Älvsbyn > Storgranberget

Storgranberget

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 20,9 ha ha
Kommun: Älvsbyn
Datum: 2008-06-07
Inventerare: Per-erik Mukka, Mats Williamson, Markus Björksten, Niklas Johansson, Eva Ydrén, Elina Hinkkanen


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-09-19

Flerskiktad kontinuitetsskog med gran och björk. Även gott om sälg och enstaka grova aspar. Skogen växer på fuktig till våt mark, delvis som gransumpskog.

Områdesbeskrivning

Flerskiktad kontinuitetsskog med gran och björk. Även gott om sälg och enstaka grova aspar. Skogen växer på fuktig till våt mark, delvis som gransumpskog.
I sydost finns ett mindre avsnitt med nästan enbart yngre björk. I det våta området finns gott omstående och liggande död ved, mestadels av lövträd. Sparsammare med grov gran. I området växer gott om grova sälgar med rikliga förekomster av lunglav.

Den norra delen av området är underväxtröjd för omkring 10 år sedan. Grundvatten är framme i nästan hela den södra delen. Fågellivet är rikt med bl.a. olika arter av trastar, finkar, sångare, mesar, flugsnappare, videsparv och tretåig hackspett. I sumpskogen noterades orkidéer, troligen växer flera olika arter här.

Merparten av denna skog har höga naturvärden. Det finns områden som tveklöst håller nyckelbiotopsklass, bl.a. skogen mellan de två små myrarna som ligger inom snitslingen.

Områden med höga naturvärden skall inte avverkas utan sparas. Det är tråkigt att behöva konstatera att SCA alltjämt fortsätter att snitsla nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden för avverkning.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Brunpudrad nållavChaenotheca gracillimaNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
NarrporingProtomerulius caryaeDD
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder