Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > KÃ¥skats

KÃ¥skats

Skyddstatus: Skyddad
Markägare: SCA
Yta: 22,8 ha ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2008-06-06
Inventerare: Eva Ydrén, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen, Markus Björksten


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-09-28. Skyddat som frivillig avsättning efter SNF:s inventering 2008.

Detta myrlandskap är av tydlig urskogsart, med ytterst få spår av mänsklig påverkan

Områdesbeskrivning

Detta myrlandskap är av tydlig urskogsart, med ytterst få spår av mänsklig påverkan. Skogen växlar mellan fuktig gransumpskog med inslag av sälg och enstaka aspar, till att på de torrare delarna domineras av tall. Skogens naturvärden är synnerligen höga och präglas av sin opåverkade karaktär och långa trädkontinuitet.Torrakor är rikligt förekommande över hela området. Enstaka spår efter dimensionsavverkning syns i tallpartier.

Snitslingen följer efter myrkanten och kantzon saknas helt på sina ställen. Även små myrholmar enbart bestående av kantzoner är planerade för avverkning.

Den 29 augusti 2008 meddelade SCA att hela området kommer att undantas från skogsbruk. Detta är mycket glädjande och indikerar en förbättring av SCA:s hänsynstagande. Området är av mycket tydlig nyckelbiotopsklass. Att området avverkningsanmälts så sent som september 2007 visar på de svagheter som SCA haft i sitt naturvårdsarbete.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
DofttickaHaploporus odorusVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GräddtickaPerenniporia subacidaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT


Bilder