Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > KÃ¥tamyran

KÃ¥tamyran

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 26,6 ha ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2008-06-06
Inventerare: Markus Björksten, Eva Ydrén, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen


Sammanfattning

Status: Avverkningsanmält 2007-09-04

Stora lövpartier med riktigt gammal sälg och asp utmärker detta område.

Områdesbeskrivning

Stora lövpartier med riktigt gammal sälg och asp utmärker detta område. Stora partier är våtmarker. Ett par bäckar rinner genom området, och i sydvästra delen finns ett större blötområde. I området finns rikligt med grov död lövved, och den rödlistade lunglaven växer på många av sälgarna. På en plats närmast vägen har för många år sedan ett stort antal väldigt grova sälgar kapats och lämnats på marken, och på många av stammarna växer nu veckticka. En av bäckarna och flera av våtmarkerna ligger innanför snitslingen.

Skogen är med sin stora andel lövträd och sina fuktiga marker av nyckelbiotopskvalité och bör sparas i sin helhet i enighet med FSC-standard 6.1.1 och 6.2

Naturvårdshänsyn har vid snitsling varit mycket dålig och inte avgränsat våtområden och bäckar. Inga träd var markerade som naturvärdesträd, trots rik förekomst av grova lövträd.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
LaxtickaHapalopilus salmonicolorVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
VecktickaAntrodia pulvinascensNT
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder