Startsida > Norrbotten > Luleå > Klubbviken-Sandön

Klubbviken-Sandön

Skyddstatus: Skyddad
Kommun: Luleå
Datum: 2006-10-06, 2008-09-08
Inventerare: Sture Westerberg, Mats Williamson, Länsstyrelsen Norrbotten (sw)


Sammanfattning

En av kustlandets mer intressanta lavtallskogar med flera mycket gamla tallar samt en artrik svampflora.

Områdesbeskrivning

En gammal och flerskiktad tallskog på lavdominerad sandig mark. På flera ställen växer skogen på stora dyner framför allt i den östra och sydöstra delen av området. Flera intressanta fynd av svampar, både vedlevande och marklevande till exempel smalskaftad taggsvamp.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Blå taggsvampHydnellum caeruleum
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
SandrottryffelScleroderma septentrionale
Smalfotad taggsvampHydnellum gracilipesEN
Svartvit taggsvampPhellodon melaleucus
TalltickaPhellinus pini
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder