Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Kvarnmyrorna

Kvarnmyrorna

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Privat
Kommun: Jokkmokk
Datum: 1990-03-03, 2008-08-07
Inventerare: Mats Karström, Mats Williamson


Sammanfattning

En liten naturskogsrest med en hel del död ved och som ligger i ett myrlandskap med flera källor.

Områdesbeskrivning

En skog som gränsar till det stora raketskjutfältet RFN och naturreservatet Udja. Utanför reservatet är det gott om nya hyggen och Kvarnmyrskogen är en rest som blivit kvar men hur länge? Skogen består av gran med en och annan gammeltall och en del sälgar. Det är gott om död ved i skogen. I norra delen gränsar skogen till en nyckelbiotop som domineras av tall varav flera är riktigt gamla och grova. I de omgivande myrarna finns flera källor och källkärr.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU


Bilder