Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Karats-Råvvåive Vildmark, östra delen

Karats-Råvvåive Vildmark, östra delen

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jokkmokks allmänning
Yta: 3000 ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 1981-07-16, 1989-10-01, 1991-10-16, 2004-10-25, 2007-10-23, 2008-10-15, 2009-06-13, 2009-06-14, 2009-08-10
Inventerare: Sture Westerberg, fungus info, SMF Sveriges Mykologiska Förening, Nils-åke Kuoljok, Lars-göran Ek, Daniel Rutschman, Eva Ydrén

Vy norrut, Iekelvare

Sammanfattning

Karats-Råvvåive Vildmark är benämningen på ett enormt sammanhängande vildmarksområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun. Området sträcker sig från Pärlälvens Fjällurskogsreservat i väst till Rakalvisområdet i öst (se SNUS-rapporten från Naturvårdsverket). Inom området ryms kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar, sjöar och väldigt blockiga områden.

Denna sida beskriver den östra delen av Karats-Råvvåive Vildmark.

Områdesbeskrivning

Det östra området av KRV består av sjöarna Pälkasjaure, Tjäkkaure och Iekeljaure, samt berget Iekelvare. De östra delarna är mer fragmenterat av modernt skogsbruk. Ett tiotal kalhyggen och ett antal nyligen urgallrade skogar finns i området, men de är lagda utanför våra avgränsningar. En skogsbilväg skär även igenom området i nord-sydlig riktning, vilket är den enda väg som delar upp Karats-Råvvåive vildmark.

Fortfarande finns stora orörda områden öster om vägen. Störst, med sina sju kvadratkilometer intakt gammelskog är berget Iekelvare, som bortsett från kalhyggena på västsidan är helt orört sedan sparsamma dimensionavverkningar skett under 1930-talet. Här är en avverkning i gammelskog planerad att genomföras under 2009.

Sluttningarna består av fuktiga granskogar med hög lövinblandning och en del tall. På topparna finns hällmarker med flerhundraåriga tallar. I stort sett hela Iekelvare ligger ovan gränsen för fjällnära skog.

Runt Pälkasjaure och Tjäkkaure är skogarna tallhedsdominerade. Här finns ett stort inslag av riktigt gamla träd, varav många visar spår av tidigare bränder. Dimensionsavverkningen har på många ställen varit intensivare i dessa delar, men inga ingrepp har skett i modern tid. Stående och liggande död ved finns rikligt i hela området. Vissa delar är kulliga, och i svackorna finns riktigt höga och grova tallarna, där de äldsta är uppåt 400 år gamla. Ett sådant stort, helt oskyddat sammanhängande tallskogsområde med så pass höga naturvärden är svårt att hitta i Sverige.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
ÅkerbärRubus arcticus
ÄlggräsFilipendula ulmaria
ÄngsfräkenEquisetum pratense
ÄngsullEriophorum angustifolium ssp. angustifolium
AspPopulus tremula
BjörkpyrolaOrthilia secunda
BlåbärVaccinium myrtillus
BlodrotPotentilla erecta
BrudborsteCirsium helenioides
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
DvärgbjörkBetula nana
DvärglummerSelaginella selaginoides
DvärgtätörtPinguicula villosa
DvärgtranbärVaccinium microcarpum
DystarrCarex limosa
EkbräkenGymnocarpium dryopteris
EkorrbärMaianthemum bifolium
FjällklubbstarrCarex buxbaumii ssp. mutica
FjällskäraSaussurea alpina
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
FlaskstarrCarex rostrata
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GrönvideSalix phylicifolia
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GräddtickaPerenniporia subacidaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HönsbärCornus suecica
HartickaInonotus leporinusNT
HjortronRubus chamaemorus
HultbräkenPhegopteris connectilis
KärrfräkenEquisetum palustre
KlotpyrolaPyrola minor
KlotstarrCarex globularis
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KolflarnlavHypocenomyce anthracophila
Kortskaftad ärgspikMicrocalicium ahlneri
KråkklöverComarum palustre
LäderlappslavCollema nigrescensNT
LingonVaccinium vitis-idaea
LinneaLinnaea borealis
Liten aspgelélavCollema curtisporumVU
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
LjungCalluna vulgaris
MidsommarblomsterGeranium sylvaticum
MossviolViola epipsila
NÃ¥lstarrCarex dioica
NordgröePoa pratensis ssp. alpigena
NordkråkbärEmpetrum nigrum ssp. hermaphroditum
Nordlig nållavChaenotheca laevigataNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RepestarrCarex loliacea
RevsmörblommaRanunculus repens
RosentickaFomitopsis roseaNT
RoslingAndromeda polifolia
RostnatePotamogeton alpinus
RundsileshårDrosera rotundifolia
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SjöfräkenEquisetum fluviatile
SkivtickaDaedaleopsis septentrionalis
SkogsfräkenEquisetum sylvaticum
SkogskovallMelampyrum sylvaticum
SkogsstjärnaTrientalis europaea
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
SkvattramRhododendron tomentosum
SlåtterblommaParnassia palustris
SlidstarrCarex vaginata
SnipTrichophorum alpinum
SpindelblomsterListera cordata
StenbärRubus saxatilis
StiftgelélavCollema furfuraceumNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
Stor asptickaPhellinus populicolaNT
StrandranunkelRanunculus reptans
StuplavNephroma bellum
StyltstarrCarex nigra ssp. juncella
SumpstarrCarex magellanica ssp. irrigua
TätörtPinguicula vulgaris
TaggstarrCarex pauciflora
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
TaigastarrCarex norvegica ssp. inferalpina
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TrådstarrCarex lasiocarpa
TuvsävTrichophorum cespitosum ssp. cespitosum
TuvullEriophorum vaginatum
Vanlig ängskovallMelampyrum pratense var. pratense
Vanlig ärtstarrCarex viridula var. viridula
Vanlig åkerfräkenEquisetum arvense ssp. arvense
Vanlig enJuniperus communis ssp. communis
Vanlig glasbjörkBetula pubescens ssp. pubescens
Vanlig gråalAlnus incana ssp. incana var. incana
Vanlig gråstarrCarex canescens var. canescens
Vanlig granPicea abies ssp. abies
Vanlig häggPrunus padus ssp. padus
Vanlig plattlummerDiphasiastrum complanatum ssp. complanatum
Vanlig rödsvingelFestuca rubra ssp. rubra
Vanlig rönnSorbus aucuparia ssp. aucuparia
Vanlig revlummerLycopodium annotinum ssp. annotinum
Vanlig sälgSalix caprea ssp. caprea
Vanlig tallPinus sylvestris var. sylvestris
Vanlig vattenmåraGalium palustre var. palustre
Vanligt gullrisSolidago virgaurea ssp. virgaurea
Vanligt odonVaccinium uliginosum ssp. uliginosum
VattenklöverMenyanthes trifoliata
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder