Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Karats-Råvvåive Vildmark, södra delen

Karats-Råvvåive Vildmark, södra delen

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jokkmokks allmänning och privat
Yta: 4000 ha
Kommun: Jokkmokk
Datum:
Inventerare:


Sammanfattning

Karats-Råvvåive Vildmark är benämningen på ett enormt sammanhängande vildmarksområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun. Området sträcker sig från Pärlälvens Fjällurskogsreservat i väst till Rakalvisområdet i öst (se SNUS-rapporten från Naturvårdsverket). Inom området ryms kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar, sjöar och väldigt blockiga områden.

Denna sida beskriver den södra delen av Karats-Råvvåive Vildmark.

Områdesbeskrivning

Detta stora orörda skogsområde sträcker sig från fjället Uppavara och Pärlälvens fjällurskogsreservat i väst till myrområdet och tallskogarna söder om sjön Iekeljaure. De högra belägna delarna är urskogsartade och grandominerade, och det finns gott om myrar i området.

Det karaktäristiska med de lägre delarna närmast Karatssjön är spåren efter den stora stormen vid förra sekelskiftet. Många av de grova rotvältorna togs då tillvara på, och även en del av de stående träden avverkades. Virkesuttaget var begränsat, och området präglas fortfarande av sin stora del orördhet. I vissa luckor ner mot Karatssjön har stormar blåst omkull mycket av den gamla skogen, andra partier har inte påverkats i någon större grad.

Runt berget Såkevaratj växer urskogsartade skogar. På toppen av berget finns vida klipphällar med gamla, knotiga tallar. Vissa tallar mäter två och en halv meter i omkrets. Norra sluttningen av Såkevaratj består av granurskog, med mängder av grov, död ved. Grova gamla sälgar växer också i området.

De enda kalhyggena i detta enorma område ligger här, söder om Såkevaratj. De flesta visar på nästan total avsaknad av återväxt.

Sydost om tjärnen Iekeljauratj finns ett kvadratkilometerstort område med riktigt grov och högrest gammal tallskog, med mängder av död ved.

Under 2009 avverkade SCA ett område där talvatisvägen slutar i väst. Många flerhundraåriga tallar avverkades, och stora naturvärden är i dag förlorade. Bland annat avverkades en lokal för smalfotad taggsvamp (EN).

[* Denna inventering genomförd av Fältbiologerna/SNF Jokkmokk under 2008-2009, men de urskogsartade delarna av området redan identifierat av Steget Före och dokumenterat i rapporten "Karström, Mats. 1993: Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten, Naturvårdsverkets Rapport 4276" ]




Bilder

Bilder saknas