Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Änok(Kamajokk)

Änok(Kamajokk)

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: privat
Kommun: Jokkmokk
Datum: 1994-10-27, 2002-08-22, 2010-07-25, 2010-07-26
Inventerare: Sture Westerberg, Christine Boyd-larsson, Steve Daurer, Sture Westerberg, Länsstyrelsen Norrbotten, Per-anders Jonsson, Per-erik Mukka

På väg upp för Kamajokk

Sammanfattning

Urskogsartade områden med höga naturvärden.

Områdesbeskrivning

Norra delen är mest tallskog, gles men med många gamla tallar och stort fjällbjörksinslag. Extremt gått om död ved efter stormen vintern 2001-2002.

Södra delen mest granskog. Området har spår av en skogsbrand fläckvis mycket gått om död ved.Urskogsartat.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murrayi
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GarnlavAlectoria sarmentosa
GräddporingCinereomyces lenis
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickaPhellinus chrysoloma
HartickaOnnia leporina
KöttickaLeptoporus mollis
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LappranunkelRanunculus lapponicus
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
MyskmåraGalium triflorumVU
Nordisk stormhattAconitum lycoctonum ssp. septentrionale
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
StiftgelélavCollema furfuraceumNT
StuplavNephroma bellum
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TrådtickaClimacocystis borealis
VedmusslingGloeophyllum sepiarium
VedtickaPhellinus viticola
Vitskaftad svartspikChaenothecopsis viridialbaNT


Bilder