Startsida > Norrbotten > Gällivare > Ratnivaara

Ratnivaara

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: >100 ha ha
Kommun: Gällivare
Datum: 1999-07-13, 2008-06-09, 2008-08-12, 2008-08-26
Inventerare: Elina Hinkkanen, Per-erik Mukka, Daniel Rutschman, Amanda Tas, Olli Manninen, Ove Johansson


Sammanfattning

Toppen på Ratnivaara är täckt av urskogsartad tallskog med fjällskogskaraktär. I söder övergår området till att innehålla fler fuktiga och grandominerade partier.

Områdesbeskrivning

Toppen på Ratnivaara är täckt av urskogsartad tallskog med fjällskogskaraktär. Denna skog hänger samman med det två avverkningsanmälda områden i öster, som dock inte innefattas av denna beskrivning. Skogen har gott om riktigt gamla tallar på över 300 år, vissa delar domineras helt av denna generation. Här finns också gott om död ved. I söder övergår området till att innehålla fler fuktiga och grandominerade partier. Även här finns torrare partier med väldigt gamla tallar. Död ved förekommer rikligt. Längs myrkanterna växer många gamla sälgar och björkar. Området har spår efter den senaste dimensionsavverkningen, men ändå finns det kvar rikligt med gamla tallar och granar med en ålder på över 300 år. Skogen har många rödlistade- och signalarter.

Ännu längre söderut, på Rudnevárre, är skogen mera påverkad, men även här finns torra tallområden med död ved och naturvärdesträd. Två nya vägar planeras att dras söderifrån. En avverkningsanmälan för detta vägbygge inkom 2007-06-19. Någon grundligare inventering av de södra delarna av Rudnevárre har inte genomförts, men skulle sannolikt visa att även detta område har höga naturvärden.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Cinereomyces lenis
Trichophorum cespitosum
ÄngsullEriophorum angustifolium
Brun glansvitmossaSphagnum subfulvum
DofttickaHaploporus odorusVU
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
DvärgbjörkBetula nana
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GullgröppaPseudomerulius aureus
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
KärrspiraPedicularis palustris
KlyvbladsvitmossaSphagnum riparium
KnoppvitmossaSphagnum teres
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KolflarnlavHypocenomyce anthracophila
KrokvitmossaSphagnum subsecundum
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
PiprensarmossaPaludella squarrosa
RosentickaFomitopsis roseaNT
RoslingAndromeda polifolia
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
Smalfotad taggsvampHydnellum gracilipesEN
SnipTrichophorum alpinum
StorsileshårDrosera anglica
TalltickaPhellinus pini
TrådstarrCarex lasiocarpa
TrubbuddmossaCinclidium subrotundum
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
VattenklöverMenyanthes trifoliata
VedtickaPhellinus viticola
VitmosslavIcmadophila ericetorum
VitplättChaetodermella luna


Bilder