Startsida > Norrbotten > Gällivare > Stenbäcken

Stenbäcken

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 30,8 ha ha
Kommun: Gällivare
Datum: 2008-08-28
Inventerare: Per-erik Mukka, Elina Hinkkanen


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-09-19

Avverkningsanmälan berör ett område med blandskogar mellan myrar. Här finns torrare tallhöjder och blötare partier med gran, björk och enstaka äldre
sälgar.

Områdesbeskrivning

Avverkningsanmälan berör ett område med blandskogar mellan myrar. Här finns torrare tallhöjder och blötare partier med gran, björk och enstaka äldre sälgar. På de torrare partierna är en del äldre tallar snitslade som naturvärdesträd. Här finns också gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. Området är en god livsmiljö för flera rödlistade arter.

Skogen är i söder mer påverkad, men rödlistade arter återfinns över hela området.

Tallhöjderna i området måste sparas i sin helhet för att säkra kontinuerlig tillgång på död ved i framtiden. Att enbart lämna naturvärdesträd räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT


Bilder