Startsida > Norrbotten > Kiruna > Paurankivaara

Paurankivaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jukkasjärvi sockenallmänning
Yta: 200 ha
Kommun: Kiruna
Datum: 2007-08-09, 2007-08-18, 2007-09-22, 2009-08-13, 2009-08-15, 2009-08-16
Inventerare: Virpi Pekkanen, Helena Forsman, Päivi Mattila, Olli Manninen, Urpo Taskinen, Per-erik Mukka, Per-erik Mukka
Länkar:

Paurankivaara

Sammanfattning

Stort urskogsartat berg med hänglavsdraperad äldre gran- och tallskog som är relativt opåverkat av avverkningar.

Områdesbeskrivning

Paurankivaara ligger ca 35 km öster om Kiruna och är ett stort urskogsartat berg som når upp till 450 m.ö.h. På toppen av berget finns två sjöar. Området karaktäriseras av rikligt hänglavsdraperad äldre gran- och tallskog. I den västra delen finns inslag av småmyrar i barrblandskogen, medan den östra utgörs av urskogsartad tallskog. Området är relativt opåverkat av avverkning, sannolikt på grund av den låga produktiviteten.

Skogen vid Paurankiavaara ägs av Jukkasjärvi sockenallmänning. Skogen är akut avverkningshotad. I objektet
finns en ansökan om en 102 ha stor avverkning i svårföryngrad skog inkommen till Skogsstyrelsen den 24:e april 2007.

När Naturskyddsföreningen besökte Paurankivaara den 9 augusti och 22 september 2007 gjordes 175 fynd av
20 olika arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Cinereomyces lenis
AsptickaPhellinus tremulae
Blå taggsvampHydnellum caeruleum
BlodlavMycoblastus sanguinarius
CitrontickaAntrodia xantha
DaggskinnVeluticeps abietina
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
FagergröppaSerpulomyces borealis
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GärdseltickaSkeletocutis biguttulata
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickaPhellinus chrysoloma
HartickaOnnia leporina
HornvaxskinnCrustoderma cornea
KlibbtickaFomitopsis pinicola
KnöltickaAntrodia serialis
KnärotGoodyera repens
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KochenillavCladonia coccifera
KritporingAntrodia crassaCR
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SprickporingDiplomitoporus crustulinusVU
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TimmertickaAntrodia sinuosa
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
UlltickeporingSkeletocutis brevisporaVU
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN
VedtickaPhellinus viticola
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
VioltickaTrichaptum abietinum
VitplättChaetodermella luna


Bilder