Startsida > Norrbotten > Luleå > Sandömjularna

Sandömjularna

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Kommun: Luleå
Datum: 2008-09-08, 2008-10-25
Inventerare: Länsstyrelsen Norrbotten (sw), Mats Williamson


Sammanfattning

Ett större skogsområde som ligger relativt nära Luleå centrum. Skogen är en skikad och olikåldrig tallskog där de äldsta träden uppnår en ålder av c a 270 år.

Områdesbeskrivning

Skogen växer på en ås av sand, grus och sten och här och var förekommer det även skog på sanddyner. Skogen är olikåldrig och de grövsta träden är mer än 200 år gamla. Det äldsta trädet som hittills är funnet är c a 270 år gammalt. Lågor förekommer sparsamt. Marksiktet består av blåbärsristyper och även en del lavrishedar förekommer vilket ger bra förutsättningar för marklevande taggsvampar. Spår av bränder finns i form av kolade stubbar men träd med brandljud är inte särskilt vanliga. Stubbar både yxhuggna och sågade hittar man överallt vilket vittnar om att skogsbruk har förekommit. Andra kulturspår är tjärdalar vilket talar om att skogen hade andra användningsområden förr.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
ÄngsnattviolPlatanthera bifolia ssp. bifolia
Svartvit taggsvampPhellodon melaleucus
TalltickaPhellinus pini
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder