Startsida > Norrbotten > Övertorneå > Rautiorova

Rautiorova

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Övertorneå
Datum: 2006-08-13, 2007-08-01, 2007-09-19
Inventerare: Olli Manninen, Urpo Taskinen, Virpi Pekkanen, Mats Williamson
Länkar:

Rautiorova

Sammanfattning

Ett av få riktiga skogsberg i Övertorneå kommun, flera rödlistade arter förekommer i området.

Skogen ingår i Rautiorova ekopark.

Områdesbeskrivning

Rautiorova är ett gammelskogsområde ca 8 km sydväst om byn Aapua i norra delen av Övertorneå kommun. Topparna Rautiolehto, Rautiorova och Kuusilaki/Kaaremaa domineras av gammal granskog med lång skoglig kontinuitet. Mellan topparna finns fuktstråk med granar från början av 1600-talet. Ägare är Sveaskog och området har en sammantagen yta på ca 450 ha även om skogen delas upp i fyra delar av skogsbilvägar. Området ingår i ekoparken Rautiorova.
Området var akut hotat av exploatering för vindkraft, men sommaren 2009 drog sig Vindkompaniet ur projektet efter att saken processats i både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Naturvårdsverket hade då i januari 2009 lämnat in frågan till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd. Den 19 augusti 2009 beslöt Högsta domstolen att "Med undanröjande av Miljööverdomsstolens och miljödomstolens domar avskriver Högsta domstolen målet från vidare handläggning."

När Naturskyddsföreningen besökte Rautiorova den 13 augusti 2006, den 1 augusti 2007 och den 19 september 2007 gjordes sammantaget 82 fynd av 14 rödlistade arter. I klassen sårbar (VU) gjordes 6 fynd av tre olika arter.
I klassen missgynnad gjordes 76 fynd av elva olika arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
DofttickaHaploporus odorusVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
KöttickaLeptoporus mollis
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
Violettgrå tagellavBryoria nadvornikianaNT


Bilder