Startsida > Norrbotten > Övertorneå > Taka-Aapua

Taka-Aapua

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Övertorneå
Datum: 2006-08-11, 2006-08-13, 2007-05-26
Inventerare: Olli Manninen, Urpo Taskinen, Mats Williamson


Sammanfattning

Ingår numera i Ekopark Rautiorova. Ett av få kvarvarande gammelskogsområden i Övertorneå kommun. Rikligt med fynd av rödlistade arter.

Områdesbeskrivning

I Övertorneå kommun, som ligger i den östra delen av Norrbotten där lejonparten av skogslandskapet är svårt sargat av skogsavverkningar, finns pärlan Taka-Aapua. Det är ett berg klätt i granurskog i sen succession. I sydöstra delen av
området finns ett parti med hällmarkstallskog.
Området avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen och omfattar totalt 241 hektar, varav 173 hektar produktiv skogsmark. Sveaskog, som äger Taka-Aapua, har inrättat Ekopark Rautirova i området, vilket inte innebär att det är fredat från exploatering.
Hotet mot berget har sedan 2006 varit en planerad vindkraftspark. Vindkompaniet har vid dom i Miljööverdomstolen den 19 november 2008 fått avslag på de planerade fem vindkraftverken på berget.
När Naturskyddsföreningen besökte Taka-Aapua den 13 augusti 2006 och 26 maj 2007 gjordes 81 fynd av 16 rödlistade arter.
Sommaren 2009 drog sig Vindkompaniet ur projektet efter att saken processats i både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Naturvårdsverket hade då i januari 2009 lämnat in frågan till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd. Den 19 augusti 2009 beslöt Högsta domstolen att "Med undanröjande av Miljööverdomsstolens och miljödomstolens domar avskriver Högsta domstolen målet från vidare handläggning."


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
BlacktickaJunghuhnia collabensVU
Brunpudrad nållavChaenotheca gracillimaNT
CitrontickaAntrodia xantha
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GarnlavAlectoria sarmentosa ssp. sarmentosa
GräddtickaPerenniporia subacidaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickaPhellinus chrysoloma
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaxporingOligoporus placentaVU
Liten aspgelélavCollema curtisporumVU
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
LuddlavNephroma resupinatum
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
VedtickaPhellinus viticola
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder