Startsida > Norrbotten > Pajala > Maunuvaara

Maunuvaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Pajala
Datum: 2007-08-02
Inventerare: Virpi Pekkanen, Mats Williamson, Olli Manninen
Länkar:

Maunuvaara, Pajala 11

Sammanfattning

Del av ett större mer eller mindre sammanhängande gammelskogsområde. Området ligger ca 3 mil väster om Tärendö, söder om Kalixälven och öster om Naturreservatet Tunturit. Området ligger till stor del inom den av Sveaskog planerade Ekoparken Maunuvaara, se länk.

Områdesbeskrivning

Barrblandskog med huvudsakligt inslag av gammelgran och med höga naturvärden. Maunuvaara kännetecknas av ett stort inslag av gammeltallar. På berget har redan 1600-talet brutits koppar i mindre omfattning. Senare undersökningstillstånd har också lämnats. Söder om Maunuvaara ligger Orotusvaara med likartade naturvärden.
Kan noteras att här finns Skeletocutis lilacina (ej hotkategoriserad), första fynd av denna art gjordes i Sverige 2005.
132 observationer av arter registrerat inom området.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Skeletocutis lilacina
Brunpudrad nållavChaenotheca gracillimaNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder