Startsida > Norrbotten > Pajala > Selänvaara

Selänvaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Pajala allmänning
Kommun: Pajala
Datum: 2007-08-05, 2007-09-05
Inventerare: Virpi Pekkanen, Mats Williamson, Olli Manninen

Selänvaara, Pajala

Sammanfattning

Brandpräglad och urskogsartad tallskog där det är rikligt med död ved. Flera rödlistade arter av tickor som är beroende av lågor i olika nedbrytningsstadier förekommer i skogen.

Områdesbeskrivning

Vid Selänvaara, omkring en mil sydost om Kitkiöjärvi i Pajala kommun finns en torr och flack urskogsartad tallskog, som genomkorsas av en djup bäckravin. Denna skog utgör ett exempel på de tallnaturskogar som är typiska för trakten kring Pajala, en del av Norrbotten som idag har förhållandevis liten andel skyddad mark. I objektet finns också partier där granen dominerar och inslag av björk. Markägare är Pajala allmänning. När Naturskyddsföreningen besökte Selänvaara den 5 september 2007 gjordes 64 fynd av tolv rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
KritporingAntrodia crassaCR
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LuddfingersvampClavaria purpureaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
TaigataggsvampPhellodon secretusDD
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder