Startsida > Norrbotten > Kiruna > Uijatieva

Uijatieva

Skyddstatus: Oskyddad
Yta: 70 ha
Kommun: Kiruna
Datum: 2007-06-22
Inventerare: Olli Manninen, Urpo Taskinen, Mirjam Lööf
Länkar:

Gammal tall med barktäkt

Sammanfattning

Naturskogsartad tallskog på en sandås som är brandpräglad och innehåller en mängd arter som är typiska för gamla tallskogar.

Områdesbeskrivning

Några mil nordost om Vittangi ligger Uijatieva, ett omkring 70 hektar stort säreget nordligt sandåslandskap, bevuxet med naturskogsartad brandpräglad tallskog som är draperad i hänglavar. Markskiktet domineras av lingonris där torvskiktet är så tunt att det på många ställen finns blottlagda fläckar där sanden kommer i dagen och rasbranter där de gamla tallarnas rötter växer rakt ut i fria luften. Nord-nordväst om objektet ansluter Ripakaisenvuoma och i öster till Uijavuoma, vilka båda utgör större myrmosaiklandskap. Till stora delar är Uijatieva relativt opåverkat av skogsbruk. Uijatieva håller omkring 70 hektar skog och ägs bland annat av Luleå stift. När Naturskyddsföreningen besökte Uijatieva den 22 juni 2007 gjordes 95 fynd av åtta rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder