Startsida > Norrbotten > Kiruna > Pahtavaara

Pahtavaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Statens Fastighetsverk
Kommun: Kiruna
Datum: 2007-08-07, 2007-08-11, 2008-10-23, 2009-08-13, 2009-08-15, 2009-08-18, 2009-08-19, 2009-08-30, 2010-10-10
Inventerare: Kirsi Eskelinen, Olli Manninen, Per-erik Mukka, Päivi Mattila, Helena Forsman, Virpi Pekkanen


Sammanfattning

Urskogsartad tallskog som växer på åsar och terasser som bildar märkliga landformer, som för tankarna till månen. Rikligt med fynd av rödlistade vedsvampar

Områdesbeskrivning

Pahtavaara är en urskogsartad tallskog som genomkorsas av bilvägen till rymdforskningsstationen Esrange, som ligger omedelbart intill. Norr om vägen präglas skogen av en säregen geomorfologi, ett märkligt ås- och terasslandskap som för associationerna till månen. I detta landskap växer tät, klen stavatallskog draperad med hänglavar. Genom skogen går en vandringsled till Vittangiälven som genomkorsar objektet i nordost. Söder om vägen är landskapet mer höglänt och kärvt, vilket gör skogen gles och lågvuxen.

Pahtavaara omfattar totalt 1508 hektar, varav 673 hektar produktiv skogsmark ingår i avgränsningen som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen. Statliga Fastighetsverket, som är markägare för Pahtavaara, har avsatt 77 hektar frivilligt. Framtiden för de återstående 323 hektaren är oviss.

När Naturskyddsföreningen besökte Pahtavaara den 11 augusti 2007 gjordes 106 fynd av 16 rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Antrodiella pallasii
Blå taggsvampHydnellum caeruleum
BlodtickaMeruliopsis taxicola
CitrontickaAntrodia xantha
DaggskinnVeluticeps abietina
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GarnlavAlectoria sarmentosa
GoliatmusseronTricholoma matsutakeNT
GräddporingCinereomyces lenis
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickaPhellinus chrysoloma
HartickaOnnia leporina
HornvaxskinnCrustoderma cornea
KnöltickaAntrodia serialis
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KråsmusseronTricholoma focale
KritporingAntrodia crassaCR
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LaxtickaHapalopilus aurantiacus
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SkorptickaDichomitus squalensEN
Smalfotad taggsvampHydnellum gracilipesEN
TaigataggsvampPhellodon secretusDD
TallgråtickaBoletopsis griseaVU
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TimmertickaAntrodia sinuosa
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VedmusslingGloeophyllum sepiarium
VedtickaPhellinus viticola
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
VitplättChaetodermella luna


Bilder