Startsida > Norrbotten > Övertorneå > Norppulehikko

Norppulehikko

Skyddstatus: Oskyddad
Yta: 60 ha
Kommun: Övertorneå
Datum: 2007-05-16
Inventerare: Olli Manninen


Sammanfattning

Gammal urskogartad granskog som gränsar mot ett våtmarkskomplex. Flera rödlistade arter finns i området.

Områdesbeskrivning

Norppulehikko är en gammal urskogsartad granskog cirka tio kilometer väster om Rantajärvi i Övertorneå kommun i Norrbotten. Östra delarna av skogen angränsar till ett våtmarkskomplex med mycket höga naturvärden. Norppulehikko håller 60 hektar produktiv skogsmark, enligt den avgränsning som gjordes i samband med
Statsskogsinventeringen. Framtiden skogen vid Norppulehikko är oviss, i Naturvårdsverkets kategorisering från 2005 faller den under kategorin ej färdigutrett område. Markägare är Sveaskog.

Vid ett fältbesök den 16 maj 2007 gjorde Naturskyddsföreningen 27 fynd av sju rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT


Bilder