Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Lakamannavare

Lakamannavare

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jokkmokks allmänning
Yta: 350 ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2007-08-13
Inventerare: Päivi Mattila, Kirsi Eskelinen, Olli Manninen

Lakamannavare, Jokkmokk 8

Sammanfattning

Urskogsartad naturskog med tallar som sannolikt är omkring 500 år gamla.

Områdesbeskrivning

Urskogsartad naturskog växer på berget Lakamannavare, cirka 1 mil nordost om Messauredammen. Tallen dominerar på bergssluttningarna. Somliga av de brandljudsmärkta gammeltallarna har respektingivande ålder, de är sannolikt omkring 500 år gamla. Även resten av skogen har hög ålder i medeltal. Död ved finns i hela området, i synnerhet i stora mängder på sydvästsluttningen. Sumpig granskog tar över i randen ned mot den intilliggande myren.

Det intressanta området vid Lakamannavare är ungefär 350 hektar stort och ägs av Jokkmokks allmänning.

När Naturskyddsföreningen gjorde en och en halvtimma långt besök på Lakamannavare den 13 augusti 2007 gjordes 43 fynd av åtta olika rödlistade arter, däribland den starkt hotade urskogsporingen.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder