Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > LÃ¥jssa

LÃ¥jssa

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jokkmokks allmänning
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2007-08-13
Inventerare: Päivi Mattila, Kirsi Eskelinen, Olli Manninen

Gammal tall vid LÃ¥jssa

Sammanfattning

Urskogsartad naturskog av hög ålder och med mycket död ved. Den ovanliga tickan urskogsporing är funnen i skogen.

Områdesbeskrivning

Vid Låjssa finns ett större område med urskogsartad naturskog. Där finns tallar av imponerande ålder och rikliga mängder död ved. I objektet finns även inslag av sjö. Skogen ägs av Jokkmokks allmänning.

När Naturskyddsföreningen gjorde ett två och en halv timma långt besök i Låissa den 13 augusti 2007 gjordes 56 fynd av nio olika rödlistade arter, däribland den starkt hotade urskogsporingen.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
KristalltickaSkeletocutis stellaeVU
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder