Startsida > Norrbotten > Boden > Stasskölen

Stasskölen

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Yta: 137 ha
Kommun: Boden
Datum: 2007-08-24
Inventerare: Olli Manninen, Otto Miettinen


Sammanfattning

En lövrik naturskog som uppkommit efter en brand. Flera naturskogselement i form av gamla tallöverståndare, högstubbar och talltorrakor förekommer. Det finns gott om fynd av rödlistade arter t ex urskogsticka och isabellporing.

Områdesbeskrivning

Vid berget Stasskölen finns ett mosaikartat naturskogsområde. Partierna av lövrik successionsskog, gran- och tallskog har kommit upp efter brand. Där finns även naturskogselement som gamla tallöverståndare med brandljud,
talltorrakor och mängder av tallhögstubbar. I området finns även hällmarktallskog. Skogen är delvis urskogsartad, men det finns även avsnitt med spår av mänsklig påverkan i äldre tid. Även i dessa delar håller större delen nyckelbiotopsklass.

Det intressanta området vid Stasskölen avgränsades i samband med Statsskogs-inventeringen och omfattar totalt 137 ha, varav 112 ha produktiv skogsmark (nedan skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog). Av detta har Sveaskog, som
äger skogen, avsatt 31 ha som större hänsynsområde. 68 hektar produktiv skogsmark är fortfarande tillgänglig för avverkning.

När Naturskyddsföreningen besökte Stasskölen den 24 augusti 2007 gjordes 103 fynd av 14 rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FjädertaggingTrechispora kavinioides
FjällmusslingCrepidotus calolepis
FläcklackskinnPhlebiella pseudotsugae
FnösktickaFomes fomentarius
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GlastickaAntrodiella semisupina
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GullgröppaPseudomerulius aureus
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
IsabellporingAnomoporia bombycinaEN
KÃ¥dvaxskinnPhlebia serialis
KoralltaggsvampHericium coralloidesNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
NättickaCeriporia reticulata
NarrporingProtomerulius caryaeDD
NattviolPlatanthera bifolia
NordtaggingOdonticium romelliiNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SkivtickaDaedaleopsis septentrionalis
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
Stor hjorttickaDatronia mollis
StråltickaCeriporiopsis mucida
SvälltickaSkeletocutis papyraceaDD
TallflorskinnBotryobasidium obtusisporum
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
VecktickaAntrodia pulvinascensNT


Bilder