Startsida > Norrbotten > Arvidsjaur > Skirvo

Skirvo

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Arvidsjaur
Datum: 2007-06-18, 2007-06-19
Inventerare: Teppo Rämä, Olli Manninen, Niklas Johansson

Tallskog på Skirvo

Sammanfattning

Urskogsartad tallskog med en riklig mängd av rödlistade arter.

Skogen ingår i Sveaskogs naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar(2009).

Områdesbeskrivning

Skirvo är ett brant berg med sluttningar som till stora delar täcks av urskogsartad tallskog. Tallen dominerar även i det flackare naturskogslandskap som breder ut sig nedan bergets sydvästra sida, där det är gott om gamla tallöverståndare med ett eller flera brandljud. Det finns också inslag av vatten i området, i form av småmyrar och tjärnar. I den södra delen finns rengärden och en timrad kåta.

290 hektar produktiv skogsmark ingår i avgränsningen som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen. Framtiden för skogen vid Skirvo är oviss, i Naturvårdsverkets kategorisering från 2005 faller den under kategorin ”ej färdigutrett område”.

När Naturskyddsföreningen besökte Skirvo den 18 och 19 juni 2007 gjordes 238 fynd av 15 rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Skeletocutis
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GräddtickaPerenniporia subacidaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
KÃ¥dvaxskinnPhlebia serialis
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
Stor asptickaPhellinus populicolaNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
VioltaggingTrichaptum fusco-violaceum


Bilder