Startsida > Norrbotten > Arvidsjaur > Kuorpavare

Kuorpavare

Gammal tallskog på Kuorpavare

Sammanfattning

Talldominerat skogsområde med 400 åriga träd och mycket död ved.

Skogen ingår i Sveaskogs naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar.

Områdesbeskrivning

Kuorpavaare är ett blockigt berg med naturskog som domineras av tall i sen succession, de äldsta över 400 år gamla. Skogen är brandpräglad, men det har nu gått så lång tid sedan det senaste brandtillfället att det finns anmärkningsvärt
stora mängder av död ved i form av torrakor, rödbrutna tall- och granlågor, vindfällen och högstubbar.

139 hektar produktiv skogsmark ingår i områdesavgränsningen, som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen
där Kuorpavaare beskrivs i rapport 5473 (s154). I Naturvårdsverkets kategoriseringsrapport 5498 är 89 hektar klassat som större hänsynsområde medan de återstående 40 hektaren är tillgängliga för avverkning. Markägare är Sveaskog.

När Naturskyddsföreningen gjorde ett tre timmar långt besök vid Kuorpavare den 28 augusti 2007 gjordes mer än 56
fynd av tio rödlistade arter i den del av området som är tillgänglig för avverkning.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
FrostskinnSphaerobasidium minutum
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
Gul fingersvampRamaria flava
HedfingersvampClavaria argillacea
KritporingAntrodia crassaCR
KritvaxskinnPhlebia cretacea
NordtaggingOdonticium romelliiNT
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TalltaggsvampBankera fuligineoalba
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
VindelnålskinnTubulicrinis confusus


Bilder