Startsida > Norrbotten > Kiruna > Kiskamavaara

Kiskamavaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jukkasjärvi sockenallmänning
Kommun: Kiruna
Datum: 2007-08-10, 2009-08-15, 2009-08-16, 2009-08-19
Inventerare: Per-erik Mukka, Virpi Pekkanen

Kiskamavaara, Kiruna 7

Sammanfattning

Talldominerad tallskog med en hel del död ved, som tyvärr delvis blivit avverkad. Förekomst av flera rödlistade arter bland annat den akut hotade kritporingen.

Områdesbeskrivning

Talldominerad gammelskog med riklig förekomst av död ved med spår av dimensionsavverkning. I objektet finns två ansökningar för avverkning i svårföryngrad skog (2002-02-12) om 88 och 40 ha. Vid fältbesök lördagen den 22 september var delar av objektet avverkat, rotposter som enligt uppgift sålts till Sveaskog. Efter att naturvärdena i Kiskamavaara uppmärksammats i media har avverkningarna där avbrutits.

När Naturskyddsföreningen besökte Kiskamavaara den 10 augusti 2007 gjordes 101 fynd av 15 rödlistade arter, däribland den akut hotade kritporingen.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Cinereomyces lenis
Antrodiella pallasii
CitrontickaAntrodia xantha
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HornvaxskinnCrustoderma cornea
KnöltickaAntrodia serialis
KnärotGoodyera repens
PulverskinnConiophora arida
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
VedtickaPhellinus viticola
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
VioltickaTrichaptum abietinum


Bilder