Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Harrurliden

Harrurliden

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Yta: 220 ha
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-06-10
Inventerare: Olli Manninen

Vy över Harrurliden

Sammanfattning

Ett större och i låg grad av skogsbruk påverkat gammelskogsområde där det finns rikligt med död ved och flera rödlistade arter.

Områdesbeskrivning

Oförstördhet präglar den skogen vid Harrurliden, som lämnats kvar som en urskogsartad ö omgärdad av kalhyggen. Där finns granskog som till vissa delar verkar helt opåverkad av alla typer av avverkning. I skogen finns inslag av små myrar och tjärnar. På de branta sluttningarna och uppe på bergen växer gles granurskog. Det intressanta området vid Harrurliden är ungefär 220 hektar stort och har inte inventerats i samband med statsskogsinventeringen, trots att markägaren är statliga Sveaskog.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT


Bilder