Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Luobbeln

Luobbeln

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-06-14
Inventerare: Eva Ydrén, Olli Manninen
Länkar:

Dofttickan klassas som sårbar. Växer på sälj.

Sammanfattning

Ett varierat gammelskogsområde med urskogsartad tallskog.

Delar av skogen är klassad som nyckelbiotop.

Områdesbeskrivning

Vid Luobbeln växer urskogsartad tallskog. I området finns även inslag av myrar och en sjö. Skogen ingår i bolagets frivilliga naturvårdsavsättningar.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GranmusslingGloeophyllum abietinum
HornvaxskinnPhlebia cornea
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VioltaggingTrichaptum fusco-violaceum


Bilder