Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Mattaure-BÃ¥ldakatj

Mattaure-BÃ¥ldakatj

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Statens Fastighetsverk
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-08-25
Inventerare: Olli Manninen, Otto Miettinen
Länkar:

Mattaureälven-Båldakatj, Arjeplog 2

Sammanfattning

En urskogsartad skog där det finns tallar som är drygt 500 år gamla. Det är gott om död ved och det finns rikligt med rödlistade arter.

Områdesbeskrivning

Vid gränsen till fjällskogsreservatet Ståkke-Bårgå finns ett över 40 kvadratkilometer stort oskyddat naturområde med hänförande kvaliteter. Mest slående är kanske det långsträckta blockdeltat med insprängda öar av gammal
urskogsartad tallskog. Drygt hälften av objektet utgörs av tallnaturskog som stora delar är urskogsartad. Det finns gott om död ved i olika former och gamla tallar – somliga över 500 år. Markägare är Statens Fastighetsverk.

Det mest intressanta området vid Mattaureälven-Båldakatj avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen och är totalt 4182 ha stort, varav 2632 ha utgörs av produktiv skogsmark nedan Skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog. En avverkning inom området i augusti 2004 anmäldes av Naturskyddsföreningen eftersom den bröt mot flera av FSC:s regler, bland annat 6.1.1.a som förbjuder avverkning av urskogsartad skog. Senare hölls samråd mellan Naturvårdsverket och Fastighetsverket där områdesavgränsningen krymptes till 2226 ha. Fastighetsverket har naturvårdsklassat 1395 ha av objektet. En helhetslösning för bevarandet av detta skyddsvärda område saknas fortfarande.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Antrodiella pallasii
BorstnålskinnTubulicrinis hirtellus
FläcklackskinnPhlebiella pseudotsugae
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
HalhättaMycena laevigata
HornvaxskinnPhlebia cornea
JodskinnAmylocorticium cebennense
LädervaxskinnPhlebia segregata
NordtaggingOdonticium romelliiNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
Smalfotad taggsvampHydnellum gracilipesEN
SprödporingOligoporus septentrionalisDD
TallskinnSistotremastrum suecicum
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TofsnålskinnTubulicrinis effugiens
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder