Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Övre Piteälven

Övre Piteälven

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Statens Fastighetsverk och SCA
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-08-26, 2007-08-27
Inventerare: Olli Manninen, Otto Miettinen
Länkar:

Övre Piteälven, Arjeplog 11 © Olli Manninen

Sammanfattning

Urskogsartade skogar som ligger intill den outbyggda Piteälven. Stor mängd med rödlistade arter är funna här.

Områdesbeskrivning

Vid Övre Piteälven finns stora oskyddade skogsområden med höga naturvärden och stora mått av orördhet som gränsar till obrutna fjällområden och tre stora naturreservat. Sammantaget utgör detta område över 10 00 hektar.
Området ägs till en del av Statens Fastighetsverk och pekades ut som skyddsvärd i samband med Statsskogsinventeringen. Angränsande till detta område finns urskogsartade skogar vid bergen Skerutj, Hemberget och Suppevare som ägs av SCA. Utöver de höga biologiska värdena finns även stora värden för friluftslivet, i synnerhet för fiskebesöksnäringen i den outbyggda Piteälven. I det obrutna området finns även en kyrka på en udde sydost om Hemberget, som endast kan nås till fots landvägen, eftersom det inte finns någon väg dit.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
Ceriporiopsis jelicii
DruvskinnAleurodiscus lividocaeruleusNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GärdseltickaSkeletocutis biguttulata
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GlastickaAntrodiella semisupina
GoliatmusseronTricholoma matsutakeNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
Grenig lavklubbaMulticlavula corynoides
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
HartsporingCeriporiopsis resinascens
HornvaxskinnPhlebia cornea
JordporingByssoporia terrestrisNT
KÃ¥dvaxskinnPhlebia serialis
KlibbtickaFomitopsis pinicola
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KritporingAntrodia crassaCR
KritvaxskinnPhlebia cretacea
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LuggskinnPhysodontia lundelliiVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
SkinnvedplättCerinomyces crustulinus
SprödporingOligoporus septentrionalisDD
Storsporig dvärgpiggMucronella bresadolae
TaigataggsvampPhellodon secretusDD
TallskinnSistotremastrum suecicum
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TrådtickaClimacocystis borealis
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
VedtickaPhellinus viticola
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
VitplättChaetoderma luna


Bilder