Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Skarjak

Skarjak

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-06-11
Inventerare: Olli Manninen

Skarjak

Sammanfattning

Urskogsartad skog som nästan helt saknar spår av skogsbruk. Det finns hel del rödlistate arter i området.

Områdesbeskrivning

Skarjak ligger cirka 20 kilometer sydväst om Arjeplog och består av tre berg klädda med urskogsartad skog som delvis är helt fri från spår av mänsklig påverkan. Det är Stor-Skarjak, Lill-Skarjak och östsluttningen av det lilla berget Kraja som ligger på vattendelaren mellan Laisälven och Skellefteälvens vattensystem.

Objektet avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen, håller 623 hektar produktiv skog, varav 619 hektar är beläget ovan Skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog. Framtiden för den urskogsartade skogen vid Skarjak är oviss, i Naturvårdsverkets kategorisering från 2005 faller den under kategorin ”ej färdigutrettområde”.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder