Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Njuorokvaratj

Njuorokvaratj

Njuorokvaratj, Arjeplog

Sammanfattning

En värdefull mosaik av urskogsartad tallskog, myrar och tjärnar. Det är en god tillgång på död ved och några av träden är mer än 300 år gamla.

Skogen ingår i Sveaskogs naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar.

Områdesbeskrivning

Landskapet vid Njuorokvaratj är en värdefull mosaik av mindre tjärnar, myrar och urskogsartad tallskog. Skogen i området brann för cirka 200 år sedan, så även de flesta myrholmarna. Det finns gott om över 300 år gamla tallöverståndare, dessa utgör tillsammans med den rikliga tillgången på hård död ved det största skogliga naturvärdena. Det rika fågellivet bidrar också till skyddsvärdet. I närområdet finns ett naturreservat.

Området som avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen omfattar totalt 230 hektar, varav 86 hektar är produktiv skogsmark. Sveaskog, som äger marken, har avsatt 35 hektar som större hänsynsområde. De resterande 51 hektaren, som delvis angränsar till en ekopark, har lämnats tillgängliga för avverkning.

När Naturskyddsföreningen besökte de delar av Njuorokvaratj som är tillgängliga för avverkning under en och en halv timma den 29 augusti 2007 gjordes 33 fynd av 10 rödlistade arter. Vid besöket noterades även att det finns
mer skog i anslutning till objektet som behöver inventeras.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DvärgpiggMucronella calva
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
FrostskinnSphaerobasidium minutum
GoliatmusseronTricholoma matsutakeNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
KristalltickaSkeletocutis stellaeVU
KritvaxskinnPhlebia cretacea
NordtaggingOdonticium romelliiNT
SilkesporingOligoporus sericeomollis
Smalfotad taggsvampHydnellum gracilipesEN
TaigataggsvampPhellodon secretusDD
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT
VedtickaPhellinus viticola


Bilder