Startsida > Västerbotten > Lycksele > Gardejaurliden

Gardejaurliden

Naturskogen vid Gardejaurliden. I förgrunden en gammal tallåga.

Sammanfattning

Ett stort naturskogsområde med brandpräglad och skiktad tallskog. Rikligt med död ved.

Områdesbeskrivning

Gardejaurliden är ett stort naturskogsartat område som domineras av gammal brandpräglad och skiktad tallskog med stor dimensionsspridning med stor förekomst av gamla grova lågor och torrakor. Terrängen är blockig, vilket har
gjort att dimensionsavverkningen varit mycket sparsam i det mest svårtillgängliga partierna.

176 hektar produktiv skogsmark ingår i områdesavgränsningen, som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen. Idag är 120 hektar av detta klassat som större hänsynsområde medan de återstående 56 hektaren är tillgängliga för
avverkning.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GranmusslingGloeophyllum abietinum
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder