Startsida > Västerbotten > Lycksele > Svartliden-Krokliden

Svartliden-Krokliden

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Lycksele
Datum: 2003-06-17, 2003-06-18, 2007-08-19
Inventerare: Pontus Wallén, Andreas Garpebring, Andreas Garpebring, Pontus Wallén, Olli Manninen
Länkar:

Svartliden-Krokliden

Sammanfattning

Ett urskogsartat skogsområde med ytterst få spår av skogsbruk. Området hyser både tallskogar och lövrika granskogar och det finns gott om rödlistade arter.

Områdesbeskrivning

Svartliden-Krokliden är ett mycket varierande skogslandskap med mycket höga naturvärden, som överlag har ytterst lite spår av mänsklig påverkan. Större delen av området är urskogsartat. I området förekommer tallskogar, granskogar och större lövrika skogsmiljöer. Området ligger i en trakt med en koncentration av flera värdefulla skogsområden.

Området avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen och omfattar totalt 688 hektar, varav 562 hektar produktiv skogsmark nedan skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog. Idag är 346 hektar klassat som större hänsynsområde medan de återstående 346 hektaren är tillgängliga för avverkning.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
BÃ¥rdlavNephroma parile
BarktickaOxyporus corticola
DoftskinnCystostereum murraiiNT
DofttickaHaploporus odorusVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickeporingSkeletocutis chrysellaEN
HartickaInonotus leporinusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LuddlavNephroma resupinatum
LunglavLobaria pulmonariaNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkinnlavLeptogium saturninum
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
SpindelblomsterListera cordata
StiftgelélavCollema furfuraceumNT
Stor asptickaPhellinus populicolaNT
StuplavNephroma bellum
TortaCicerbita alpina
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
VecktickaAntrodia pulvinascensNT
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder