Startsida > Västerbotten > Vilhelmina > Araliden

Araliden

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Holmen skog AB
Yta: 800 ha
Kommun: Vilhelmina
Datum: 2007-08-18
Inventerare: Olli Manninen

Gammal granlåga vid Araliden.(

Sammanfattning

Hänglavdraperad granskog som nästan helt saknar spår av skogsbruk.

Områdesbeskrivning

Just norr om sjön Stor-Arasjön ligger Araliden, som är en stor grandominerad naturskog i höjdläge på över 570 m ö h. Delar av skogen är helt oförstörd av mänsklig aktivitet, helt utan stubbar från gamla avverkningar. De gamla granarna är draperade i mängder med hänglavar. Det finns också gott om döda stående träd och grova lågor. Intill skogen vid Araliden finns ett myrområde och på sydsidan av sjön ligger det stora naturrereservatet Arasjö. Skogen omfattar totalt omkring 800 hektar, varav delar är sannorlikt inte kan räknas som produktiv skog.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
DofttickaHaploporus odorusVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickeporingSkeletocutis chrysellaEN
HartickaInonotus leporinusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
OljetaggingSistotrema raduloides
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT


Bilder