Startsida > Västerbotten > Vilhelmina > Ingridsbrännan

Ingridsbrännan

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Statens Fastighetsverk
Yta: 297 ha
Kommun: Vilhelmina
Datum: 2003-09-17, 2007-08-20
Inventerare: Per-anders Blomqvist, Olli Manninen
Länkar:

Ingridsbrännan, Vilhelmina © Olli Manninen / naturskyddare.se

Sammanfattning

En urskogsartad granskog i en sydsluttning där det finns flera fuktdråg och småbäckar.

Områdesbeskrivning

Ingridsbrännan är en produktiv sydsluttning med flera parallella fuktdråg med rörligt markvatten och småbäckar som gränsar direkt till Marsfjällets naturreservat. Namnet till trots domineras området av produktiva granurskogsmiljöer i sen succession. Tydliga brandspår finns endast i de nedre delarna invid Marsån, där det finns en väl sluten granbränna med rikligt inslag av björk. I sluttningen finns backkärr och vid Marsån finns starrbevuxna slåttermyrar och en slåtterlada.

Området avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen och omfattar totalt 297 hektar, varav 245 hektar produktiv skogsmark nedan skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog. Statens Fastighetsverk, som äger Ingridsbrännan har naturvårdsklassat 82 hektar av området.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
TrådtickaClimacocystis borealis


Bilder