Startsida > Västerbotten > Åsele > Stenberget

Stenberget

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Yta: 54 ha
Kommun: Ã…sele
Datum: 2007-08-16
Inventerare: Olli Manninen

Stenberget

Sammanfattning

Ett litet naturskogsområde med stort inslag av död ved. En brant och djup ravin ingår i området.

Områdesbeskrivning

Stenberget är ett litet naturskogsområde, endast 54 hektar, med gammal välskiktad tallskog och ett bitvis stort inslag av död ved. Områdets höga naturvärden förhöjs av den cirka 200 meter långa ravin med branta stup och
blockfält som löper genom den södra delen av skogen. På ravinens botten finns stora block och fuktig granskog med mossor, bräken och lågörter. Ravinen kantas av urskogsartad skog.

Trots att Stenberget är ett så litet objekt har Sveaskog, som är markägare, valt att göra ett större hänsynsområde endast på halva ytan. De resterande delarna avses åt skogsbruk, vilket innebär att naturvärdena i området i sin
helhet försämras på sikt.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder