Startsida > Norrbotten > Pajala > Ruotovittiko

Ruotovittiko

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Pajala
Datum: 2007-08-04
Inventerare: Olli Manninen

Roukovittikko 6

Sammanfattning

Skogen ingår i Sveaskogs naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT


Bilder