Startsida > Norrbotten > Boden > Brändberget

Brändberget

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 20 ha ha
Kommun: Boden
Datum: 2008-06-03
Inventerare: Niklas Johansson, Eva Ydrén, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen


Sammanfattning

Status: Avverkningsanmält 2007-12-19

En lövrik bränna som utvecklats utan ingrepp under
mycket lång tid.

Områdesbeskrivning

En lövrik bränna som utvecklats utan ingrepp under mycket lång tid. Varierande bonitet, där både tall, björk, asp, gran och sälg dominerar trädskiktet.
Flera av asparna är ovanligt grova och den välutvecklade pansarbarken indikerar hög ålder.Den allra grövsta växer ensam i ett litet kärr omgiven av björkar och mäter 259cm i omkrets i brösthöjd. Även bland tallarna och björkarna förekommer flera grova exemplar. Några klenstammiga ca 250 år gamla tallöverståndare med brandljud noterades, samt några granar i liknande ålder.

Lågor från några decennier av självgallring ligger utspridda i skogen, mest björk och gran men även en del asp. Riktigt gamla lågor förekommer sparsamt.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
GräddporingSkeletocutis lenisVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder